Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zpráva o hospodaření, která byla vypracována na základě několika přiložených dokumentů. Klíčovým z nich je především Hlavní účetní kniha za rok 2013, neboť přesně člení naše náklady i příjmy z hlediska jejich užití.

Spolek Wikimedia Česká republika usiluje o transparentní hospodaření a všechny bezhotovostní transakce probíhají na transparentních účtech. Tyto účty jsou zveřejněny na oficiálních stránkách sdružení na stránce Účty. Grantové hospodaření sdružení je vedeno i ve veřejně přístupné databázi, tzv. trackeru, který je možné nalézt na internetové adrese tracker.wikimedia.cz. V roce 2013 pobočka především hospodařila s finančními prostředky z minulých let, některé grantové peníze vracela a připravovala se na nové granty, které byly následně spuštěny v roce 2014. Podrobné údaje zveřejňuje spolek v tzv. Zprávě o hospodaření (dostupné na oficiálních internetových stránkách).

V roce 2013 sdružení hospodařilo s příjmy 41 109 CZK a výdaji 536 546,45 CZK.

Pokladna a stavy účtů

Tato tabulka přináší základní přehled rozdílů mezi stavem pokladny na začátku a na konci kalendářního roku. Vychází z údajů, které byly dostupné z účetního deníku.

K 1. 1. 2013 K 31. 12. 2013 hosp. výsledek
Pokladna 16 911,00 Kč 8 716,00 Kč -8 195,00 Kč
Bankovní účty 629 708,58 Kč 116 402,10 Kč -513 306,48 Kč
Celkem 646 619,58 Kč 125 118,10 Kč -521 501,48 Kč

Přehled jednotlivých účtů

číslo účtu skupina Název účtu stav na začátku roku 2013 stav na konci roku 2013
2500141562 1 Spořící účet sdružení 87,907.17 Kč 71,816.82 Kč
2600138934 1 Běžný účet sdružení 13,557.87 Kč 16,229.94 Kč
2700098490 2 Účelově vázané peníze, běžný účet 100.76 Kč 8,263.16 Kč
2700140329 2 Účelově vázané peníze, spořící účet 24,356.82 Kč 200.22 Kč
2700141567 3 Spořící účet P&O 2 1,678.99 Kč 124.06 Kč
2900098495 3 Běžný účet P&O 2 2,144.26 Kč 18,781.49 Kč
2400498636 4 Běžný účet Mediagrantu 2 0.00 Kč 100.00 Kč
2800530578 4 Spořící účet Mediagrantu 2 0.00 Kč 0.00 Kč
2400530579 5 Spořící účet Communities 0.00 Kč 0.00 Kč
2600510783 5 Běžný účet Communities 0.00 Kč 100.00 Kč
2000140328 6 Spořící účet původních grantů 471,495.42 Kč 361.50 Kč
2500098496 6 Sběrný účet, grant pro europřevody 4,913.11 Kč 274.25 Kč
3418801001 7 Účet Reiffeisenbank 23,554.18 Kč 150.66 Kč
Celkem 629,708.58 Kč 116,402.10 Kč

Vysvětlivky

  • Číslo účtu: Číslo, pod kterým je účet veden u Fio Banky nebo Raiffeisen Bank
  • Skupina: Zda-li se jedná o účet pro volné (1), nebo vázané peníze (2), či pro granty (3, 4, 5), ostatní grantový účet (6), nebo zcela jiný účet (7).
  • Název účtu: Interní popis účtu
Upozornění

V tomto přehledu nelze najít většinu transakcí spojených s granty sdružení, neboť finanční prostředky pro tyto granty byly pro Sdružení převedeny až v polovině ledna 2014.

Příjmy a výdaje

Příjmy
Název položky Suma v Kč
Členské příspěvky 6 550 Kč
Sponzorské dary 25 100 Kč
Ostatní příjmy 9 459 Kč
Celkem 41 109 Kč
Výdaje
Název položky Suma v Kč
Cestovné 78 061,87 Kč
Ekonomické a právní služby 18 150,00 Kč
Wikikonference 8 008,86 Kč
Nájem, pronájem a provoz kanceláře 3 010,00 Kč
Reklamní a propagační předměty 41 881,95 Kč
Výstavy a související výdaje na prezentaci 29 105,95 Kč
Režie 12 254,00 Kč
Vracení nevyužitých grantových prostředků WMF 335 564,57 Kč
Ostatní výdaje 10 509,25 Kč
Celkem 536 546,45 Kč