Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

FAQ

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Provozuje Wikimedia ČR Wikipedii?

Neprovozuje. Encyklopedii Wikipedie a její tzv. sesterské projekty (Wikimedia Commons, Wikislovník, Wikizdroje, Wikizprávy, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikiverzitu atd.) provozuje nadace Wikimedia Foundation, Inc. (zkracováno jako WMF) se sídlem v San Franciscu ve Spojených státech amerických. Wikimedia ČR je jako provozovatel veřejného webu (ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti) zodpovědná pouze za stránky wikimedia.cz a blog.wikimedia.cz.

Má Wikimedia ČR vliv na obsah Wikipedie?

Nemá. Wikimedia ČR podporuje projekty jinými způsoby a jako organizace do obsahu nijak nezasahuje. Mnozí členové Wikimedia ČR jsou osobně aktivní jako editoři projektů, ale jejich názor má stejnou váhu jako kteréhokoli jiného editora. Wikimedia ČR nicméně zprostředkovává komunikaci mezi editory a veřejností, propaguje využívání wikiprojektů, pomáhá editorům při získávání svobodného obsahu, při řešení problémů s autorským právem apod.

Jaký je vztah Wikimedia ČR a Wikimedia Foundation?

Wikimedia ČR se neformálně nazývá „pobočkou“ Wikimedia Foundation, ale právně jde o samostatnou organizaci, která má v ČR formu spolku. Obě organizace mají podobné cíle (viz poslání Wikimedia ČR a poslání WMF) a často spolupracují, jsou však do značné míry nezávislé. Jejich vztah upravuje závazná smlouva, která byla podepsána v roce 2011. Wikimedia Foundation podporuje zakládání takových „poboček“ v různých zemích světa, aby v nich podporovaly wikiprojekty a svobodnou tvorbu. Seznam existujících poboček má více než 40 položek a další pobočky jsou ve stádiu příprav na založení.

K čemu je Wikimedia ČR?

Cíle spolku Wikimedia ČR stručně vyjadřuje naše Poslání. Veřejně podporujeme a propagujeme myšlenky svobodné autorské tvorby kulturních děl a vzdělávacích materiálů. Chceme informovat veřejnost o možnostech, které nabízejí wikiprojekty, i o souvisejících sporných otázkách. Pomáháme také editorům projektů při získávání svobodného obsahu z jiných zdrojů a podporujeme volné šíření znalostí a kulturních děl mezi všemi lidmi světa. Inicujeme vlastní projekty, které přispívají k rozvoji projektů nadace Wikimedia Foundation v českém jazyce.

Dary spolku; sbírky pořádané nadací Wikimedia Foundation

Na co použijete moje peníze?

Wikimedia Česká republika se věnuje především propagaci a podpoře svobodné tvorby, a to zejména na Wikipedii a dalších projektech Wikimedia, jak je vše přehledně shrnuto v našem Poslání. Hlavní body naší činnosti tak v současnosti představují účast na veletrzích, konferencích a muzejní noci, pořádání vlastní Wikikonference, vyhlašování soutěže Wiki miluje památky, publikační činnost a garantování některých projektů doplňování obsahu Wikipedie a úhrada jejich provozních nákladů. Rozšiřující se agenda naší činnosti zvyšuje i požadavky na zázemí spolku.

Na některé z těchto aktivit dostáváme účelově vázané dary nebo granty. Dalšími darovanými prostředky, které nebudou omezené na konkrétní účel, nám umožníte na jedné straně flexibilnější fungování v našich aktivitách a na druhé straně nám zajistíte stabilnější pozici tím, že budeme moci více prostředků věnovat na vybudování vlastního zázemí.

Je možné odečíst dar na Wikipedii ze základu daně z příjmu?

Podle Zákona o dani z příjmu je možné odečíst ze základu daně „hodnotu darů poskytnutých (...) právnickým osobám, a to se sídlem na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu na financování vědy a vzdělání, (...), kultury...“. Wikimedia Česká republika toto ustanovení splňuje a dary našemu spolku tak jsou odčitatelné ze základu daně z příjmu. Wikimedia Foundation jako organizace se sídlem v USA tuto podmínku nesplňuje.

Potvrzujete přijetí daru pro daňové potřeby?

Ano, ale pouze pro dary poskytnuté na účet Wikimedia Česká republika. Stačí zaslat e-mail, ve kterém jednoznačně identifikujete svůj předchozí dar, s kontaktními údaji, na jaké má být zasláno potvrzení. Případně nás kontaktujte předem k domluvě na jiném postupu.

Pro dary ve prospěch nadace Wikimedia Foundation náš spolek sám o sobě poskytnout podobné potvrzení nemůže. Pokud si myslíte, že navzdory omezení pro daňové odpočty uvedené výše podobné potvrzení o daru upotřebíte, můžeme zprostředkovat jeho doručení z ústředí Wikimedia Foundation.

Můžu se spolkem Wikimedia Česká republika uzavřít darovací smlouvu?

Ano, je to možné. Pokud potřebujete darovací smlouvu, napište nám na výše uvedený mail. Ve většině případů ale pro daňové účely stačí potvrzení o přijetí daru.

Nemám účet Pay-Pal. Co s tím?

Můžete poskytnout dar spolku Wikimedia Česká republika převodem na účet spolku. Také můžete náš spolek požádat o zprostředkování daru nadaci Wikimedia Foundation. V takovém případě dostanete pokyny, jak provést platbu. Zároveň upozorňujeme na to, že náš spolek v takovém případě z daru odebere částku na administrativní náklady související s převodem do USA. Malé dary, které by nepokryly ani tyto náklady, musíme odmítnout.

Je možné převést můj dar m-platbou?

Ne, v tuto chvíli to možné není.