Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Uživatel:Chmee2/Chráněná území

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo WikiProjektu vyrobil Podzemnik, zvektorizoval Tlusťa. Prezentujeme se...
Píšeme...
Fotíme...

Tato stránka slouží jako poznámkáč pro Chmee2, ale dá se využít taktéž jako informační cedule pro zájemce o danou problematiku. Cílem je udržovat aktivní informace, co se kde ohledně problematiky chráněných území děje a co se chystá. Pokud máte chuť něco doplnit, editovat, či upravit. Směle do toho.

Co se děje

WikiProjekt CHÚ

Na české Wikipedii byl založen projekt, který na sebe postupně nabaluje wikipedisty se zájmem o tuto problematiku. Členská základna projektu pomalu roste, zapsaných je 17 lidí, ale reálně tuto problematiku edituje celá řada dalších. Projekt se podařilo do komunity dobře etablovat a získat si pozornost řady editorů. Valná většina článků byla založena Frettiebotem, nyní se zájemci věnují převářžně focení.

úkoly - motivovat lidi hesla i rozšiřovat

CHÚ a Facebook

Na Facebooku byla založena skupina ohledně chráněných území pro osvětu lidí mimo Wikipedii. Ke dni 19. července 2011 získala 184 následovníků. Primárním cílem skupiny není prezentace článků a materiálů s touto tématikou, ale snaha získat pozornost a zájem lidi o Wikipedii a chráněná území. V dlouhodobém cíli bych chtěl rekrůtovat nové wikipedisty, leč i třeba jen krátkodobé a jednorázové, aby nám pomohli v projektu Chráněných území.

Ke dni 19. července 2011 jsem pozoroval zapojení nejméně 3 nových lidí z této skupiny do editování Wikipedie, kdy všichni přispěli v rámci obrázkového materiálů na Commons. Všem bylo potřeba detailně vysvětlovat, jak editovat -> potřeba snadného step-by-step návodu.

Ke 30. 12. 2011 262 fanoušků stránky. Ke dni 29. 2. 2012 celkem 370 fanoušků. Ke dni 18. dubna 2012 433 fanoušků. 7. srpna 2012 fanoušků je 512. 16. října 2012 602 fanoušků. 31. srpna 2013 celkem 935 fanoušků.

Zapojení řádově desítky lidí do editování Wikipedie (většina přispěla fotografiemi). Postřeh - se všemi je potřeba dost dlouho pracovat a vložení fotek opravovat a popisovat. Chce to lepší nápovědu.

úkoly - vymyslet případně motivaci, aby se více zapojovali. Tuto skupinu stále propagovat na různých spřízněných webech.

Kdo se zapojil:

CHÚ a Mediagrant

Dne 19. června 2011 založil Jedudedek žádost o grant na téma chráněných území spadající pod Mediagrant, ve kterém nastínil možnost podpory účastníků projektu při focení těchto území. Následně Chmee2 doplnil o pracovní body, co by bylo vhodné ještě zohlednit. 21. 7. Chmee2 s Tlusťou dopsali hrubá pravidla, 24. července pravidla i stránka na Wikipedii hotova vyjma ukázkové cesty. Téhož dne předloženo OKU ke schválení.

stav - běží

 • garant - Tlusťa, v případě jeho neúčasti zastoupí Jedudedek :)

Publikace

Naše příroda

Právo

 • Rozhovor o ambasadorství, o spolupráci s Karlovo univerzitou a o projektu Chráněná území. Rozhovor s Petrem Brožem, připraveno ve spolupráci s Vojtou Dostálem a Limojoem. Vydáno 17. února 2012. Připraveno na Etherpadu.

Signpost

Příprava článku pro Signpost, anglické wiki-noviny informující napříč Wikipediemi o různých zajímavých projektech.

Stav - vydáno 19. března náš report o projektu pozitivně zaujal. Dopracováno interview s redakcí Signpostu.

Pexeso pro blog Nadace

Studenti píší Wikipedii pro blog Nadace

Novinky.cz

Čtvrtletník Astorník

Reklamní časopis vydávaný společností ASTORIE a. s. Nabídnuto zdarma publikovat reklamu pro CHU od společnosti JANDL (několikrát po sobě). Domluveno taktéž, že pro ně napíšeme článek do časopisu o chráněném území (buď encyklopedický či cestovní reportáž). Možnost uveřejnit na celé stránce s odkazy na původní článek na české Wikipedii (poběží od roku 2013). Přislíben finanční dar .

Krása našeho domova

Blog na Respektu

Tisková zpráva k expertům

CHÚ a vysoké školy

Dne 28. července 2011 proběhla schůzka, na které Chmee2 představil zástupcům PřF UK na Ústavu pro životní prostředí, jak by šlo zapojit studenty třetího ročníku bakalářského studia do psaní a focení chráněných území. Zůčastnění se dohodli, že psaní a focení pro Wikipedii do výuky začlení. Studenti budou muset místo seminární práce navštívit území a nafotit ho, udělat ve škole prezentaci a následně napsat do Wikipedie článek. V průběhu října Chmee2 jde představit studentům, za co dostanou zápočty. Odhaduje se, že se do předmětu zapojí ca 30 studentů. Pro ukázku bylo napsáno heslo Boubínský prales, Rovná a Řežabinec a Řežabinecké tůně.

Založena podstránka shrnující informace pro studenty. Dne 13. října od 09:20 proběhla prezentace před studenty a zadání seminárních prací. Od tohoto okamžiku budou studenti tvořit hesla. Odhadovaná účast semináře byla 25 až 30 studentů.

stav 2011/2012 - skončeno, report ze spolupráce. Připraven dotazník pro zakončení studia. Rozdán papírový a elektronický dotazník. Výsledky hodnocení předmětu dle rozdaného dotazníku od 17 studentů ze 30. Výsledky prezentovány 20. února 2012 na Wikisrazu v Rouře (přednáška dostupná jako PDF)

stav 2012/2013 - proběhlo. Stejný formát jako loni.

Leták o ChU

stav - vytištěno. Výsledná verze PDF. Konečná cena 1000 ks za 4776 Kč, vytiskla tiskárna Brouček. V říjnu 2012 dělán dotisk letáků, 1000 ks.

Přednášky

Výlet s odborníkem

Ukázka, jak to na workshopu vypadalo

Výlet se uskutečnil 8. května 2012 za účasti 10 zájemců. Z toho bylo 5 wikipedistů, 5 newikipedsitů a 1 průvodce. Exkurze začala v 9:15 a skončila okolo 17:00. Místem zájmu byly louky kolem Loděnice u Prahy. Cílem exkurze bylo naučit účastníky poznávat trošku květiny a ukázat jim, co a jak se má fotografovat, aby se jednotlivé druhy daly od sebe poznat.

 • stav - Vojtech.dostal sehnal botanika. Podána žádost na OKO PO (zamítnuto). Přesunuto jako žádost pod MG. Schváleno, ke dni 9. 3. 2012 zapsáno 11 účastníků z 15. Nakonec bylo 10 účastníků.

Focení s odborníkem

Takto se fotilo

Pexeso

stav - připravena česká verze pexesa, vytištěno. Volně stažitelné PDF. Anglická verze ke stažení

Výstava fotografií

 • Připravit výstavu fotografií pomocí fotek z Commons o ochraně přírody v Česku.
  • Sběr fotografií (ujasnit, kolik?)
  • Napsat žádost na PO o finance (tisk, rámy, transport)
  • Oslovit instituce s prostory na výstavu (udělat dlouhodobý plán či to živit živelně?)

stav - v běhu, potřeba připravit fotografie, popisky, vytisknout. Výstava proběhne ca v dubnu 2014.

Další PR

V běhu

 • osloveno AOPK ČR (tisková mluvčí Karolína Šůlová) s návrhem spolupráce na sdílení fotek z databází AOPK ČR. Domluvena schůzka. Dle dohody mi dají přístup k nim do fotobanky, budu moc vybrat fotky, které chceme a ty uvolní. S licencemi souhlasí a jsou seznámeni. Pravděpodobně budou chtít podepsat písemnou dohodu se zástupcem pobočky Wikimedia ČR o spolupráci. Taktéž chtějí přebírat fotografie od nás. Dne 28. února 2012 získán reálný přístup do databáze (uživatelské jméno Petr Brož). Chmee2 zaslal seznam fotografií, které by chtěl získat, nicméně se věc zadrhla na licencích k fotkám.
Reklama pro CHU

Práce na reklamě o WikiProjektu chráněná území a reklamní agentury skrze kontakt od Che. 22. února 2012 poslán první návrh od reklamní agentury. Podepsána smlouva o spolupráci mezi sdružením a reklamní agenturou (přizván Limojoe jako osoba s podpisovým právem). S ohledem na nárůst nákladů jsme byli požádáni se částečně podílet na financování. Sepsána žádost na Metě pro oko PO na 450€ a věc před podání žádosti prodiskutována s Asafem, jestli na podobnou aktivitu mohou také jít finance. Na věc se díval pozitivně a dal tomu zelenou. Spoluúčast posvětilo i oko PO. Smlouva podepsána (ladit jí pomáhal Mormegil) o uvolnění pod CC-SA-BY 3.0.

 • Chmee2 oslovil Google, Mafru, Springermedia, Lidé a Země, National Geogprahic, Příroda, Ochrana přírody, ČRo Leonardo, jestli by nedaly trochu plochy k publikování, čeká na odpověď.
  • Google odkázal na jejich grantový program, který probíhá v květnu (ten, ve kterém uspělo Studenti píšou Wikipedii)
  • Rozhovor v ČRo Leonardo o WikiProjektu Chráněná území (pro pořad Natura). Rozhovor v 9:30 v pátek 7. září.
  • National Geographic nabídl PR článek u nich na webu po posouzení zaslaných podkladů, stále v jednání, zaslány grafické podklady, čeká se na jejich odsouhlasení či zamítnutí. Nutno do 10. září poslat návrh článku.
  • Časopis Příroda zařadila zdarma tištěnou reklamu do svého čísla 9, vyšlo 17. 8. 2012, reklama byla opět vytištěna v čísle 5/2013, která vychází v pátek 19. dubna 2013. Na knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 2012 bylo obdrženo 300 ks jejich časopisu s reklamou a rozdávali jsme ji návštěvníkům jí lidem. V Brně vyzvedl Mercy.
  • Rádio Kiss bude vysílat reklamní spot. Domluvil JANDL reklamní agentura (první, druhý a třetí nahrávka)
  • Týdeník Respekt - 3. září 2012 vyšla reklama v tištěném čísle, současně byl banner i na jejich webu.
  • Mafra negativní stanovisko, nabídku zamítla automatickým emailem.
  • Naše příroda - půl stránková reklama

Bez reakce

 • osloven portál naturabohemica.cz s nabídkou spolupráce (přebírání našich článků a opačně uvolnění jejich článku pro nás pod svobodnou licencí) -

výsledek - žádná reakce na zprávu

Kampaň česká příroda

výsledek - žádná reakce na zprávu

Plány, vize, šílenství

 • QR Code
 • Vystřihovačka
 • Edukativní kartičky pro učitele

Nepovedené

Soutěž na Facebooku

Focení chráněných území, propagováno na Facebooku. Snaha zapojit nové editory. Pro starší bude postih.

 • Stav: oslovena Nadace se žádostí o některé propagační předměty jako ceny do soutěže. Spuštěna od 6. dubna 2012. Předměty od 11. dubna 2012 má u sebe Chmee2. Soutěže se nakonec nikdo nezúčastnil, propagační předměty převedeny do majetku sdružení po rozhovoru s Nadací. Předměty převedeny do vlastnictví sdružení.