Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Rozpočet 2014

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je návrh rozpočtu na rok 2014 schválený Valnou hromadou 2014. Výdaje jsou navrhovány na kalendářní rok 2014, příjmy taktéž.

Příjmy

Název položky zdroj příjmů Suma v CZK
Členské příspěvky členové 8 000[1]
Sponzorské dary sponzoři (nevázané) 10 000[2]
Sponzorské dary sponzoři (vázané) 15 000[3]
Grant Mediagrant II WMF 211 832,17[4]
Grant Presentation and Outreach II WMF 220 124,67[5]
Převod nespotřebovaných financí z grantu Presentation and Outreach WMF 4 805[6]
Grant Communities WMF 255 008,71[7]
Vlastní zdroje Vlastní zdroje (převod z roku 2013), pokladna nezahrnuta 88 046,79[8]
Suma 812 817,34

Výdaje

Název položky zdroj příjmů Suma v CZK
zařízení kanceláře CG 34 992[9]
nájem, provoz a údržba kanceláře CG 58 320[10]
valná hromada vlastní zdroje 1 500
bankovní poplatky různé 300
účetnictví P&O2 12 000
administrace grantů MG2, P&O2 13 650
cestovní výdaje na wikimediální akce v zahraničí CG 37 500[11]
tisk Wikimedia P&O2 4 800
přednášková a veletržní činnost P&O2 32 100
Komunitní aktivity CG 16 605[12]
Studenti píší Wikipedii, Senioři píší Wikipedii P&O2 4 000
Wikikonference 2014 P&O2 44 200
Wiki Loves Monuments 2014 P&O2 35 650
domény P&O2 8 000
ostatní aktivity P&O2 zde neuvedené (jedná se o menší subgranty, které jsou financovány průběžně) P&O2 20 000
fotografické cesty Mediagrantu MG2 30 000
výdaje celkem 353 617

Poznámky

 1. Při počtu členů 40.
 2. odhad; nyní již minimálně 8000 na účtu v souvislosti s fundraisingovou kampaní nadace
 3. dle diskuzí s dosavadními sponzory vázaných peněz
 4. dle částky po převodu na CZK
 5. dle spořicího účtu, stav před začátkem čerpání
 6. dle závěrečného reportu Presentation and Outreach grantu
 7. dle spořicího účtu, stav před začátkem čerpání
 8. Součet zůstatků všech ostatních účtů k 31. 12. 2013.
 9. Poloviční suma položek 1.2, 1.5 grantu CG, celá suma položky 1.3-1.4
 10. Poloviční suma položek 1.1 a 1.6 grantu CG
 11. polovina celkové částky vymezené v rozpočtu grantu, položka 3
 12. Polovina položky č. 2 z grantu