Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Pozvánka na Valnou hromadu 2016

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wikimedia Czech Republic-logo.svg

Rada spolku Wikimedia Česká republika v souladu s jeho Stanovami svolává řádnou valnou hromadu.

Místo: Kostel U Jákobova žebříku v Praze 8 - Kobylisích, ulice U Školské zahrady 1264/1, malý sál. Na místě je k dispozici projektor a promítací plátno, připojení k wifi.

Datum: 30. 4. 2016 (sobota)

Čas: 9:45 hodin (registrace od 9:30)

Podklady na interní Wiki (zde)

Program

 1. prezence
 2. volba Řídicího výboru a Volební komise
 3. schválení hostů VH
 4. schválení programu Valné hromady
 5. plán činnosti a rozpočet WM CZ, jejich schválení
 6. výroční zpráva Rady o činnosti WM CZ včetně zprávy o hospodaření, její schválení
 7. výroční zpráva Revizní komise, její schválení
 8. volba kandidátů do Rady
 9. volba členů Revizní komise
 10. úpravy stanov či organizačního řádu
 11. různé

Valná hromada je pro veřejnost otevřena, je vhodné se nahlásit jako host předem.

V případě, že nebude valná hromada v řádném termínu usnášeníschopná, vyhlašuje Rada v souladu se Stanovami náhradní termín řádné valné hromady na 30. dubna 2016 od 10:30 hodin a to s programem uvedeným v této pozvánce.

Organizační pokyny a další případné informace budou uvedeny na interním webu sdružení pod odkazem Valná hromada 2016 a zároveň distribuovány e-mailem.

Doprava

Pěší cesta do místa konání Valné hromady (pozor: neodpovídá textovému popisu zde na stránce!)
 • Metrem — ve stanici Kobylisy výstup směr ulice Klapkova, odtud přejděte tramvajové koleje v ul. Klapkova a pokračujte ulicí Střelničnou. Odbočte druhou ulicí doprava (ul. Náhorní) a dejte se doprava (ul. U školské zahrady). Ulice se bude postupně stáčet doleva. Jakmile dojdete na konec ulice, měli byste mít kostel po pravé straně.
 • Autem — není problém kolem kostela zaparkovat.

Stravování

Drobné občerstvení bude na místě. Na oběd si uděláme pauzu buď v průběhu programu, nebo po konci valné hromady (řada podníků je v ulici Klapkova).

Příspěvek na dopravu

Rada proplatí mimopražským členům náklady na dopravu v plné výši, podmínkou je výběr hospodárného způsobu dopravy.