Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Plán činnosti 2018

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V roce 2018 bude pokračovat rozvoj spolku v projektové, organizační i zaměstnanecké oblasti.

Rozvoj spolku

Organizační rozvoj

 • důležitý princip: dobrovolníky tu nemáme od administrativy, ale pro projekty vedoucí ke zlepšování kvality Wikipedie. Každý dobrovolník, kterého odtrhneme od psaní článků na Wikipedii, je ztracený editor. Pomocné práce jako grafika nebo IT patří zaměstnancům nebo externistům.
 • rozvoj firemního (negrantového) fundraisingu – v souladu s rozvojem projektů, dalších spoluprací a základu k PR strategii příprava na tvorbu fundraisingové strategie – resp. ojedinělou finanční podporu malým podprojektům
 • přepracování naší webové prezentace www.wikimedia.cz, doplnění možnosti jednoduchého daru přes platformy typu Darujme a zároveň s tím přesun stránek, které mohou být veřejně, z interní. Stránka „O naší činnosti“ bude obsahovat přehled tří hlavních programů s odkazy na podrobnější podstránky, dále výčet možností, jak získat informace o naší činnosti a podobně.
 • registrace ochranných známek pro vybrané programy (např. Senioři píší Wikipedii)
 • příprava PR strategie – v souvislosti s rozvojem projektů vytvořit strategii PR – prezentace organizace navenek, strategická partnerství a spolupráce a jejich podoba, rozvoj a pravidla

Projektový rozvoj

 • projektová činnost dle navrženého plánu činnosti v grantu APG
 • důraz na tři hlavní programy a pravidelné schůzky tří hlavních programových týmů - pravidelné setkávání zaměstnanců a dalších členů na témata: 1) Média, 2) Vzdělávání, 3) Wikidata
 • zároveň podpora „grassroot“ aktivit, zejména v regionech; lokální projekty vychovávají naše budoucí lídry.

Komunita

 • systematická práce s dobrovolníky – znalost jejich kapacit, možností a motivace; podpora samostatných lokálních aktivit; ohraničené úkoly při konkrétních akcích a projektech ve spolupráci se zaměstnanci; koordinovaný systém náboru a práce s dobrovolníky (koordinátor dobrovolníků)
 • systematický průzkum přání komunity české Wikipedie – co na našich projektech oceňují, co děláme málo nebo vůbec, co podle nich smysl nemá - bude to jeden z podkladů pro další rozvoj
 • podpořit udržení nováčků wikipedistů – jejich etablování do komunity – před soustředěným náborem nových wikipedistů je třeba zaměřit se na podporu jejich udržení
 • podpora alespoň jedné nepražské nebrněnské komunity (např. České Budějovice) – ve shodě se strategickým plánem. Wikisrazy + fotografická akce (profocení českobudějovických památek?)

Zaměstnanci

Na rok 2018 je plánována především stabilizace pracovních pozic běžících a vzniklých v roce 2017. V roce 2018 bude nově přijat fundraiser. Zaměstnanci Wikimedia ČR mají různé typy pracovních smluv, a to HPP, VPP, DPP či případně DPČ. Jsou definovány tři typy zaměstnanců v širším slova smyslu: zaměstnanci na pracovní poměr, dlouhodobí kontraktoři (grantový administrátor Vojtěch a koordinátorka seniorského programu Anna) a kontraktoři.

Plánované navýšení úvazků oproti roku 2017 bude 0,2 úvazku na pozici fundraisera, kterého jsme původně chtěli najmout již na konci roku 2017, ale nebyly na to kapacity. Dále na lektora a metodiky 0,3 úvazku na DPČ. Rádi bychom také rozšířili síť kontraktorů pro podpůrné činnosti typu grafika či IT podpora formou DPP, s nimiž bychom spolupracovali pouze příležitostně, především v situacích vyžadujících rychlou reakci, kdy je obtížné pokrýt danou činnost dobrovolnicky.

Pracovní pozice Úvazek 2017 Úvazek 2018
Výkonná ředitelka – HPP 1,0 1,0
Manažerka vzdělávání – HPP 0,75 0,75
Projektový manažer pro multimédia – VPP 0,5 0,5
Koordinátorka SepW – kontraktor 0,2 0,2
Administrátor výdajů – kontraktor 0,075 0,075
Metodik a lektor – kontraktor 0 0,3
Fundraiser – kontraktor 0 0,2

Zde je odkaz na plán zaměstnanců na rok 2018.

Finanční plán

Plánované příjmy

Zdroj příjmu Suma v Kč
Členské příspěvky 10 000
Individuální dárci 4 800
Dotace 115 000
Projekty a granty 70 000
Další WMF financování na lobbing 22 000
APG financování 2 988 525
Celkem 3 210 325

Plánovaný rozpočet na programy

Program Suma v Kč
Media Acquisition 230 500
Vzdělávání 336 500
Wikidata 288 000
Celkem 855 000

Celkové plánované výdaje

Typ výdaje Suma v Kč
Výdaje na programy 855 000
Operativní výdaje 517 525
Výdaje na zaměstnance 1 625 500
Celkem 2 998 025

Podrobný plán rozpočtu