Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Plán činnosti 2017

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento plán činnosti pro rok 2017 vychází ze strategického plánu na období 2017-2020.

Profesionalizace

V roce 2017 dojde k završení procesu profesionalizace, který byl připravován od roku 2015. Projektoví manažeři, jejichž pozice vznikly na začátku roku 2016, budou pokračovat i v roce 2017, v jednom případě se zvýšeným úvazkem, v druhém případě s úvazkem cca o 15% sníženým. V roce 2017 bude obsazena poprvé v historii našeho spolku i pozice výkonného ředitele. Na ni byla na přelomu let 2016/2017 vybrána Petra Pejšová, s nástupem od 1. března 2017. Úkolem výkonné ředitelky bude přebrat část povinností od Rady spolku (viz Staffing plan), které se tím více uvolní ruce pro strategické plánování, koordinovat tým zaměstnanců a dobrovolníků, rozvíjet spolupráci se spřátelenými institucemi a vést další rozvoj spolku Wikimedia.

Pod tímto vedením bude soustředěna pozornost na rozvoj "lidských zdrojů", znalostí a dovedností ve spolku. Dojde k vypsání poptávky na pozici fundraisera se zaměřením na firemní fundraising. Zatím není jasné, zda se pokusíme najít zkušeného fundraisera či si vychováme vlastního. Toto rozhodnutí učiní výkonná ředitelka ve spolupráci s Radou spolku. Fundraiser každopádně bude koordinovat vedení seznamu dárců, který nyní zcela chybí, a dlouhodobou práci s nimi. Dále bychom se rádi zúčastnili projektu Rok jinak nadace Vodafone, který nám může pomoci získat další cenné know-how z firemního prostředí. Zvažujeme, který typ zkušeností by se nám nejvíce v danou chvíli hodil. Zatřetí bude nutné řešit plánovaný odchod Milady Moudré (grantové administrátorky) ohlášený k polovině roku 2017. Řešením bude buď reorganizace správy účtenek nebo zaměstnání nového administrátora a zaškolení. Obecně platí, že pobočka bude muset klást větší důraz na lepší sebeprezentaci jako zaměstnavatele, aby byla za současného stavu téměř nulové nezaměstnanosti zajímavá pro nové i stávající zaměstnance.

Institucionální rozvoj

Současní členové Rady spolku budou pravděpodobně převážně pokračovat ve svých funkcích; na počátku roku ovšem rezignoval Dominik Matus. Rada před Valnou hromadou 2017 aktivně hledala nové potenciální kandidáty na členství, zatím bez výraznějších úspěchů. V průběhu roku 2016 se také ukázalo, že je nulový zájem o doplnění členů revizní komise, která tak zatím zůstává (v konfliktu se stanovami) jednočlenná. Nezájem o členství v řídicích orgánech spolku se stává jedním z nejvážnějších problémů, kterým budeme v roce 2017 čelit.

Z provozních změn je v plánu vyřešit stagnující nedostatečný stav Trackeru, v němž evidujeme naše výdaje, založit datovou schránku spolku, s velkou pravděpodoností přejít na nový e-mailový server (pravděpodobně přes neziskové G Suite), formalizovat společnou prezentaci navenek a umožnit české veřejnosti nákup propagačních předmětů s motivy Wikipedie. Také bude nutné změnit některé důležité stránky na webu spolku – zjednodušit a zmodernizovat např. seznam našich projektů, který je zastaralý a nefunkční.

V plánu je také zlepšit práci s médii, vytvořit jejich kontaktní seznam včetně důležitých metadat a využívat jej k šíření informací o naší činnosti.

Projekty

Více na: Grant APG 2017

Projekty našeho spolku připravované na rok 2017 se soustředí, jako obvykle, především na podporu a propagaci české Wikipedie, stejně jako dalších projektů Wikimedia – zejména Wikimedia Commons, Wikidat a Wikizdrojů. Oficiálně se v ročním grantu APG naše projektová činnost štěpí do tří velkých programů a dva z nich už běžely v loňském roce. 1) „Program na podporu získávání médií“ (soustředící se na Wikimedia Commons), 2) „Vzdělávání a spolupráce s institucemi“, kde je hlavním cílem vychovávání nové generace wikipedistů pomocí organizování kurzů, workshopů a přednášek. Rozsah obou projektů se od roku 2016 nějak zásadně nemění, ale přesto k některým změnám dochází. V rámci prvního programu není počítáno s fotografickou soutěží ani s nákupem nového fotovybavení. Druhý program naopak mírně poroste a do popředí se v roce 2017 dostane projekt Studenti píší Wikipedii (kde se chystá podobný rozjezd jako s projektem Senioři píší Wikipedii v loňském roce), spolupráce s knihovnami (která umožní projektu Senioři píší Wikipedii, aby se trochu postavil na vlastní nohy) a dále akreditace kurzů Wikipedie jako tzv. „dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“, která nám otevře novou spolupráci se středoškolskými učiteli na poli tzv. vyučování digitální gramotnosti, a směrem k roku 2018 také potenciální nové zdroje finančních prostředků. Hypotéza je, že středoškoláci jsou snáze nadchnutelní pro Wikipedii, protože právě v té době mnoho aktivních wikipedistů s Wikipedií začínalo. Třetí velký program naší pobočky se oficiálně od prvního odštěpil poprvé a jmenuje se „Obsah a komunita Wikidat“. Tento program reaguje na zvýšený zájem o Wikidata a jejich potenciál. Cílem programu je podpořit růst komunity i obsahu, který se týká ČR.

Finanční plán

Příjmy

Kategorie Částka (Kč)
Členské příspěvky 10 000,00
Granty 2 042 825,00 — z toho:
  • Grant Avast 2014,2015 (převod z minulého roku) — 10 825,00
  • Grant Avast 2016 (převod z minulého roku) — 40 000,00
  • Annual plan grant Wikimedia Foundation 2017 — 1 992 000,00
Dary 130 000,00 Kč — z toho:
  • Dary fyzických osob — 30 000,00
  • Dary právnických osob — 100 000,00 — z toho:
    • Dar JAVLIN s.r.o. — 50 000,00
    • Dar Společnosti pro vzdělávání Roudnice nad Labem — 12 455,00
Celkem 2 182 825,00

Výdaje

Kategorie Částka (Kč)
Projektové výdaje
Fotodokumentace České republiky (Mediagrant) 110 000,00
WikiMěsto 30 000,00
Fotoworkshop 20 000,00
Fotografické vybavení (oprava) 2 500,00
Studenti píší Wikipedii 6 000,00
Senioři píší Wikipedii 95 000,00
GLAM workshopy 25 000,00
Lektorské workshopy 30 000,00
Kampaň Uč(s)Wiki 10 000,00
Aktivity Wikipedisty-rezidenta v Brně 15 000,00
Další výdaje na vzdělávací projekty (nekategorizované) 40 000,00
Wikidata workshopy 20 000,00
Pre-hackathon v Praze 40 000,00
Podpora hackathonu ve Vídni vč. stipendií pro zahraniční návštěvníky 75 000,00
Provozní výdaje
Nájem 120 000,00
Telefonní náklady 20 000,00
Prezentační akce 10 000,00
Propagační předměty 10 000,00
Tisk, vizitky, banking, poštovní a reprezentační výdaje 7 500,00
Účetnictví 30 000,00
Sbírání ticketů do Trackeru 20 000,00
Podpora účasti českých wikimediánů na českých i zahraničních akcích Wikimedia 40 000,00
Wikikonference 2017 60 000,00
Vybavení kanceláře – nový počítač (desktop) a 1–2 kancelářské židle (nebude-li poskytnuto darem)[1] 30 000,00
Mzdové výdaje
Zaměstnanci 1 250 000,00
Celkem 2 152 000,00 Kč
  1. Z rezervních fondů (volných negrantových peněz) Wikimedia ČR

Výhled na rok 2018

Probíhá také hrubá příprava finančního plánu na rok 2018. Z finančního hlediska zvažujeme přechod na financování prostřednictvím tzv. FDC procesu nadace Wikimedia, který umožňuje získat vyšší finanční obnos a dostal by nás do elitní skupiny nejvýznamnějších poboček. Ve vzdělávacím projektu v roce 2017 budeme aktivně zkoumat možnosti financování některých aktivit skrze operační programy EU, kde by se žádost pravděpodobně podávala spolu s spřízněnou organizací ve vzdělávací oblasti.