Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Plán činnosti 2016

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je plán činnosti na rok 2016, který připravila rada spolku Wikimedia Česká republika a dne 30. dubna 2016 ho schválila valná hromada spolku.

Organizační rozvoj

Wikimedia ČR by v roce 2016 měla pokračovat v expanzi, a to jak co se týče počtu aktivních spolupracovníků, tak i obecně spolupracujících neziskových a státních organizací (či firem), které s námi sdílí část svého poslání. K tomu by měla pomoci profesionalizace projektového řízení a s ní i první skuteční zaměstnanci spolku. V roce 2016 nastupuje na pozici manažera vzdělávacích programů Gabriela Boková a na pozici „wikipedisty v Brně“ Marek Blahuš. Vznik těchto pracovních pozic si vynutí některé změny v agendě rady: bude spravovat zaměstnance (částečně formou pravidelných konzultací, částečně formou reportů např. v systému Redmine). Očekáváme zvýšení pracovního zatížení v rámci činnosti rady (např. mentoring, zajišťování smluv, jednání s účetním, proplácení mezd), nicméně celkově nijak závažně, neboť radním se naopak trochu uvolní ruce od koordinace projektů, jež mají v gesci zaměstnanci. Postupně zaměstnanci budou ve své práci samostatnější a očekává se, že si začnou budovat své týmy složené z dobrovolníků, ale i studentů formou stáží či osob placených krátkodobě na dohodu.

Rádi bychom si zajistili dodatečné finanční zdroje nezávislé na Wikimedia Foundation a v této souvislosti chceme zřídit pozici fundraisera (zprvu placeného podílem ze získané částky). Není jasné, jak bude probíhat hledání vhodné osoby, zda otevřenou výzvou, nebo na základě osobních doporučení. Fundraiser by se mohl zaměřit na nevázané peníze od českých firem, které k nám byly v minulosti velmi vstřícné, aniž bychom na ně vyvíjeli soustředěný tlak.

Ke konci roku 2015 nám byla znatelně navýšena cena nájmu v současné kanceláři. Také z tohoto důvodu v roce 2016 budeme intenzívně hledat nové prostory pro naše pražské sídlo. Cílem je vytvořit prostor pro schůzky s partnery, individuální práci dobrovolníků i zaměstnanců, skladování majetku a od roku 2017 i vytvoření stálých pracovních stolů pro některé zaměstnance). K požadavkům patří: dobrá dopravní dostupnost (lokalita širšího centra, ideálně pěšky ze stanice metra, cca v hranicích Hradčanská-Jiřího z Poděbrad, Vyšehrad-Vltavská, Anděl-Křižíkova), dostatečný prostor pro pohodlné setkávání v cca 15-20 lidech a pracovní prostor pro cca 3 zaměstnance a konečně jistá neanonymita místa, abychom byli vyhledatelní (nikoliv např. v 4. patře velké kancelářské budovy). V rozpočtu na rok 2016 je rezervována jistá částka na nájem kanceláře tak, abychom se mohli přestěhovat do reprezentativnějších prostor již v roce 2016; termín přestěhování ale zatím není jasný a bude záviset mj. na konkrétních nabídkách našich partnerů či iniciativě našich členů.

Naše aktivity budou prezentovány na pravidelných setkáních. V rozpočtu se počítá s organizací výroční Wikikonference (3. prosince v Brně) a také s účastí našich členů na akcích v zahraničí, jako je Wikimedia Conference, Wikimania nebo CEE Meeting.

Na počátku roku 2016 byla implementována nová finanční pravidla, standardizující proplácení nákladů i doporučených odměn například pro naše lektory či manažery. V roce 2016 bude dále nutné vytvořit či zrevidovat některé klíčové dokumenty: 1) strategický plán (na časové období cca 5 let), 2) evidenci majetku a 3) seznam běžících projektů na naší webové stránce. Především strategický plán byl přislíben v plánu činnosti v grantu Simple Annual Plan Grant od WMF. Zvažujeme dále diskuzi o pravidlech upravujících riziko střetu zájmů.

Výhled na rok 2017: V roce 2016 bude probíhat rovněž příprava na některé plánované organizační změny, které mají nastat v roce 2017 – kdy bychom se rádi opět ucházeli o Simple Annual Plan Grant, tentokrát ovšem s poněkud vyšším rozpočtem, jenž by zahrnoval zvýšení některých zaměstnaneckých pozic (vzdělávání?) a především vytvoření nové administrativně-manažerské pozice výkonného ředitele (plný nebo téměř plný úvazek). Výkonný ředitel (executive director) by od roku 2017 měl převzít běžné každodenní vedení zaměstnanců, administrativní zátěž rady, dokumentaci a reporting spolku a komunikaci s klíčovými partnery. Pro rok 2017 dále připadají v úvahu i menší projektové granty typu PEG (Projects & Events Grants) k dofinancování některých rozsáhlejších jednorázových projektů. Zejména zvažujeme pro rok 2017 organizaci mezinárodního setkání středoevropských a východoevropských poboček Wikimedia (CEE Meeting) v Praze.

Projektový plán

Projekty plánované na rok 2016 lze rozložit do dvou hlavních sekcí – „Fotodokumentace ČR“ (v angličtině použit název "Media Acquisition Support") a „Vzdělávání a spolupráce s institucemi“ ("Education and Institutional Collaboration").

Fotodokumentace ČR

Díky fotodokumentačnímu programu plánujeme získat 15 000 nových médií na Wikimedia Commons a 3200 z těchto médií má být použito v článcích na Wikipedii a jejích sesterských projektech. V plánu je především pokračování projektu Mediagrant, v rámci něhož se proplácí náklady fotografům dokumentujícím Českou republiku. Na podporu brněnské komunity bude pořízen nový objektiv a stabilně bude v Brně umístěn jeden fotoaparát. Fotografování v odlehlejších oblastech má podpořit další ročník akce WikiMěsto na jaře, kde se vedle fotografování navíc i píší články na relevantní regionální témata, a Fotoworkshop na podzim, který je zaměřen více výukově. V plánu jsou také dvě fotografické soutěže. Plánujeme mimo to vyvinout kvalitní mapovou aplikaci, jež by umožnila vyhledání dosud nevyfotografovaných objektů. To se neobejde bez získání a zpracování dostatečného množství souřadnicových dat ke geografickým objektům.

Vzdělávání a spolupráce s institucemi

Podpora spolupráce se vzdělávacím sektorem (formálním i neformálním) je pro hnutí Wikimedia zásadní. Souhrnným výsledkem veškerých plánovaných projektů v letošním roce bude 1050 vytvořených či výrazně vylepšených článků a 640 nových wikipedistů-editorů (zaregistrovaných a editujících). Projekt Studenti píší Wikipedii se dramaticky nezmění, spíše bude stabilizován a dále bude počet spolupracujících učitelů růst. K posílení počtu wikipedistů schopných vyučovat Wikipedii bude podpořen a propagován projekt Mluvkové. Rádi bychom vytvořili model pro vzdělávání učitelů (formou oficiálních akreditací) ve využívání Wikipedie ve výuce; v první fázi proběhne kampaň, v rámci níž si budou moci učitelé vyzkoušet výuku digitální gramotnosti na principu Wikipedie. Rozvoje se dočká program Senioři píší Wikipedii, který plánuje expandovat z Prahy do dalších měst včetně pravidelných (nikoliv už jen jednorázových) kurzů. Velké plány má brněnská komunita v čele s wikipedistou rezidentem Masarykovy univerzity – v plánu je kromě postupujícího budování vztahů s univerzitou zejména pořádání editatonů, workshopů a přednášek ve spolupráci s univerzitou i dalšími brněnskými institucemi, dále pomoc s rozvojem seniorského a studentského programu v Brně a rovněž digitalizace a zpřístupňování archivních fotografií. Spolupráci s institucemi se bude dále věnovat i projekt GLAM jako takový, v jehož rámci by wikipedisté rádi uspořádali přednášky pro pracovníky některých již spolupracujících institucí. Z nových institucí se zaměříme na spolupráci s dalšími univerzitami a knihovnami. Důraz by měl být kladen i na větší zapojení knihovníků (např. pro pomoc s rešeršemi) a na kurzy pro ně, především v souvislosti s jejich lektorským potenciálem. Ve spolupráci s institucemi proběhne i soutěž v psaní článků o východní a střední Evropě – CEE Spring.

Rozpočet

Rozpočet vychází z návrhu představeného nadaci Wikimedia v rozpočtu Simple Annual Plan grantu.

Příjmy

Č. položky Název položky Suma Zdroje financování
A Celkové příjmy
A.1. Wikimedia Foundation APG Simple grant (schválená výše) 1 100 787,15 CZK WMF
A.2 Grant nadace Avast za rok 2014 3 697,63 CZK Nadace Avast
A.3 Grant nadace Avast za rok 2015 53 980,00 CZK Nadace Avast
A.4 Fundraising manažera vzdělávacích aktivit 20 242,50 CZK Manažer vzdělávacích aktivit
A.5 Prostředky převedené z roku 2015 143 047,00 CZK WMCZ
A.6 Členské příspěvky 7 017,40 CZK WMCZ
A.7 Dary jednotlivců 4 993,15 CZK Soukromé a právnické osoby
A Součet za skupinu A 1 333 764,83 CZK Různé zdroje

Výdaje

Č. položky Název položky Suma Zdroje financování
1 Programové výdaje
1.1. Fotodokumentační program (Mediagrant – MG)
1.1.1 Cestovní výdaje účastníků programu 109 984,25 CZK WMF
1.2. Wikiměsto a fotoworkshop
1.2.1. Wikiměsto (ubytování, cesta, stravování pro 10 účastníků) 29 985,89 CZK WMF
1.2.2 Fotoworkshop (ubytování, cesta, stravování pro 10 účastníků) 19 999,59 CZK WMF
1.3 Fotografické soutěže
1.3.1 Ceny pro fotografickou soutěž č. 1 6477,60 CZK WMF
1.3.2 Ceny pro fotografickou soutěž č. 2 9500,48 CZK WMF
1.4 Fotografické vybavení
1.4.1 Pořízení objektivu 11 497,74 CZK WMF
1.4.2 Údržba a opravy stávajícího vybavení 3 292,78 CZK WMF
1.5 Vzdělávání a spolupráce s institucemi (GLAM)
1.5.1 10 workshopů pro učitele a studenty – pronájem prostor, přednášení, cestovní náklady, stravné aj. 39 999,18 CZK WMF
1.5.2 Workshopy pro seniory (6 workshopů s 6 akcemi); letáky, pronájem místností, cestovní výdaje, stravné 56 975,89 CZK WMF/Nadace Avast
1.5.3 3 workshopy GLAM a související výdaje (např. cestovní výdaje) 22 995,48 CZK Neutracená část rozpočtu
1.5.4 Ostatní 20 242,50 CZK Fundraising Manažera vzdělávacích aktivit
1.6 Minigranty pro nové výzvy
1.6.1. Ostatní 29 689,00 CZK Volné peníze WMCZ
1 Součet za skupinu 1 360 640,38 CZK Různé zdroje
2 Provozní výdaje
2.1 Setkání a události
2.1.1 Wikikonference 2016 59 971,78 CZK WMF
2.1.2 6 událostí v kanceláři reprezentativního charakteru 24 992,74 CZK Neutracená část rozpočtu
2.1.3 Účast spolku na mezinárodních akcích v rámci hnutí Wikimedia 32 981,78 CZK WMF
2.2 Provoz kanceláře
2.2.1 Nájem a služby 87 447,60 CZK WMF/WMCZ
2.2.2 Základní opravy prostoru a kancelářské vybavení zaměstnance 9 986,30 CZK WMF
2.2.3 Náklady na telefon 9 986,30 CZK WMF
2.2.4 Reprezentativní náklady a tisk 9 986,30 CZK WMF
2.3 Výdaje Rady
2.3.1. 10 setkání Rady, 2 setkání komisí grantů, 5 ostatních setkání, 3 setkání se zaměstnanci 19 972,60 WMF
2.4 Ostatní provozní výdaje
2.4.1. Náklady na účetní služby 24 992,74 CZK WMF
2.4.2. Bankovní a poštovní poplatky 9 986,30 CZK WMF
2 Součet za skupinu 2 290 304,44 CZK Různé zdroje
3 Výdaje na pracovní sílu
3.1 Platy
3.1.1 Manažer vzdělávacích aktivit 269 900,00 CZK WMF
3.1.2 Wikipedista v Brně 124 909,72 CZK WMF
3.2 Kontrakty
3.2.1 Aplikace POI 119 943,56 CZK WMF
3.2.2 Vedení kurzů Senioři píší Wikipedii 90 659,41 CZK WMF/Nadace Avast
3.2.3 Administrace nákladů a trackeru 19 999,59 CZK WMF
3 Součet za skupinu 3 625 412,28 CZK Různé zdroje
Celkem Výdaje celkem 1 276 357,10 CZK Různé zdroje

Poznámka: Data z tohoto rozpočtu pocházejí ze schváleného rozpočtu APG na letošní rok, který nám udělila nadace Wikimedia Foundation. Jednotlivé částky vycházejí podle eurového rozpočtu v aktuálním přepočtu 1 EUR = 26,99 CZK, který byl použit pro skutečnou konverzi finančních prostředků. Sumy, které neprocházely konverzí (tj. naše vlastní příjmy), budou muset být přepočítány (např. členské příspěvky, dary a jiné) tak, aby odpovídala původní, resp. dosažitelná hodnota (příklad: členské příspěvky budou vždy v celých stokorunách, nikdy nebudou dělené).

Zaměstnanci

Pro rok 2016 Wikimedia ČR plánuje zaměstnávat na těchto pozicích:

  • manažer ve vzdělávání – 0,5 úvazku
  • wikipedista v Brně – 0,3 úvazku
  • grantový administrátor – dohoda o provedení práce, nepřekročí 300 h

Dále je v rozpočtu připravováno několik krátkodoběji financovaných pracovních pozic:

  • lektoři v rámci vzdělávacího programu
  • koordinátor vývoje mapové aplikace a případní programátoři