Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Plán činnosti 2014

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Wikimedia Česká republika (WMCZ) vstupuje do sedmého roku své existence. Tento rok bude ve znamení nástupu stabilizovaného spolku, který si v předchozích letech dokázal vybudovat a upevnit svojí pozici v prostředí neziskových organizací, do zcela nových vod. Poprvé bude otevřena kancelář spolku, péči o grantové hospodaření dostane na starost placený grantový administrátor a k dosud běžícím projektům spolupráce s vzdělávacími či kulturními organizacemi přibude celá řada nových.

Grantové prostředky

Podobně jako tomu bylo i v předchozích letech se chce Wikimedia Česká republika podílet na podpoře, propagaci a rozvoji projektů Wikimedia Foundation. K tomu bude využito několika finančních nástrojů:

  • Mediagrant II, (MGII) nástupce původního grantového nástroje (Mediagrantu), který umožnil zapojení komunity do multimediálních aktivit, především fotografické tvorby pro projekty nadace Wikimedie Foundation, které podporujeme. Mediagrant již ukázal hodnotné výsledky prostřednictvím dlouhodobě fungujících aktivit, kterých se mnozí z členů WMCZ či komunity okolo Wikipedie aktivně účastní. Obohatili jsme uložiště Commons tisíci novými a unikátními svobodnými médii. Zorganizovali jsme řadu akcí a získali nové spolupracovníky. V tomto úsilí hodláme pokračovat.
  • Presentation & Outreach II (P&OII) je grant, který zajišťuje prezentaci spolku navenek a pokrývá náklady, spojené s outreachovými aktivitami. Wikimedia Česká republika má bohaté zkušenosti s prezentováním projektů nadace Wikimedia na různých veletrzích (knižní veletrhy, Bambiriáda, prezentační činnost...). I nadále hodláme pokračovat v našich aktivitách v oblasti prezentační činnosti - během roku 2011 jsme začali spolupracovat s různými univerzitami, či muzei (projekty Ambasadorství a GLAMu, oba finančně podporované grantem P&O). Tato spolupráce se v předchozích letech úspěšně rozvíjela a očekáváme, že i v roce 2014 ponese své plody.
  • Grant Communities (CG) slouží především pro budování a rozvoj komunity. Očekáváme, že v roce 2014 dokážeme posunout Wikimedii Česká republika na prah profesionalizace. Zřízením a vybavením kanceláře se otevírá možnost pořádání programů pro veřejnost, zapojení více dobrovolníků do činnosti spolku a organizování workshopů. Další možností, kterou tento grant rovněž umožní, je zapojení stážistů, kteří budou mít prostřednictvím svého krátkodobého působení ve Wikimedii Česká republika možnost seznámit se s neziskovým sektorem. Grant Communities rovněž podpoří regionální workshopy a srazy tak, aby bylo možné komunitu dobrovolníků rozvíjet nejen v Praze, ale po celé České republice.
  • Individual Engagement granty nadace Wikimedia Foundation budou využity jako doplňková forma financování některých projektů. Žádost o tento typ grantů podaly v jarním termínu rodící se tým Senioři píší Wikipedii a WikiProjekt Knihovna umění.
  • Finanční prostředky spolku jsou omezené, ale je možné je využít např. k dodatečnému financování kanceláře či hrazení některých cestovních výloh nebo jiných nákladů, které nelze uplatnit v rámci grantů. Vázané peníze od potenciálních sponzorů budou vynaloženy dle dohody se sponzory. Jejich způsob užití se tedy nachází vně tohoto koncepčního plánu.

Plán aktivit pro rok 2014

Plán činnosti 2014 je sestaven tak, aby si při vysoké míře podrobnosti uchoval také nezbytnou flexibilitu. Obsahuje aktivity financované grantem P&OII, Communities a Mediagrantem II. Všechny tři granty jsou uvedeny odděleně, neboť k nim přistupujeme jako ke třem specifickým entitám, některé projekty však mohou být financovány společně. Spolek Wikimedie Česká republika hodlá při naplňování svých cílů intenzivně spolupracovat se vzdělávacími a kulturními institucemi, a to prostřednictvím různých úspěšných platforem, jakými jsou například Studenti píší Wikipedii, Senioři píší Wikipedii, GLAM a další.

Výstava fotografií s tématikou ochrany přírody v ČR v hlavní budově Akademie věd ČR

V dubnu 2014 proběhla výstava fotografií z Wikimedia Commons v rámci Dne Země 2014 pod patronací WP:Chráněná území. Hlavním tématem výstavy byla ochrany přírody v ČR. Výstava se skládala z 23 kusů fotografií doprovázených popisky a QR kódy směřující návštěvníky na jednotlivá hesla na českou Wikipedii a 4 plakátů představující Wikipedii, Wikimedia Commons, Wikimedia Česká republika a WikiProjekt Chráněná území.

Výstava fotografií Iniciátor:Chmee2 Místo:Budova Akademie věd ČR Náklady: 0 Kč Zdroj financování: Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i.

Muzejní noc v SZMO

Slezské zemské muzeum (v rámci oslav 200. výročí založení muzea): Příprava by měla začít již v září 2013. Více informací lze najít zde: Presentation and Outreach/Slezská muzejní noc 2013#Zpráva o průběhu .....

Spolupráce se Slezským zemským muzeem Iniciátor: Gampe Místo: Opava Náklady: 4200 Zdroj financování: P&O

Studenti píší Wikipedii

Studenti píší Wikipedii je úspěšný český program zapojující školy (zejména vysoké) do tvorby a vylepšování české Wikipedie. Je řízen týmem dobrovolníků z několika zemí a je podporován i wikipedisty, kteří pomáhají a radí studentům - nováčkům. Nejaktivnějšími institucemi jsou zřejmě Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. V roce 2014 se opět počítá se založením více než stovky článků z různých oblastí a na různých vysokých školách a s postupným vylepšováním nápovědy pro nováčky. Rok 2014 bude spíše ve znamení stabilizace a hledání případných nových cest. Jeden člen pobočky se stal členem mezinárodní Education Cooperative a bude tedy pomáhat jako poradní hlas pro Wikimedia Foundation.

Senioři píší Wikipedii

Pilotní projekt Senioři píší Wikipedii (červen 2014 – leden 2015) spočívá v pořádání přednášek, besed a kurzů pro seniory na půdě seniorských center, knihoven a univerzit třetího věku. Cílem je získání velkého množství čtenářů a rozšíření počtu přispěvatelů. Wikipedii a náš program budeme propagovat pomocí článků v médiích a velkého počtu letáků rozdávaných na U3V a v seniorských centrech. Pro wikipedisty-začátečníky z řad seniorů budeme vedle přednášek a kurzů pořádat taky „wikikluby“, pravidelná setkání, kde budou za pomoci zkušeného mentora číst a editovat. Chceme také oslovit skupinu „emeritních profesorů“ – tj. různých bývalých akademiků a VŠ a SŠ učitelů – hlavně pomocí osobního přístupu a žádostí o práci na konkrétních článcích či projektech.

WikiMěsto Přibyslav

WikiMěsto Přibyslav (květen 2014): je událost ve workshopovém stylu, kterou spolek Wikimedia Česká republika organizuje ve dnech 10.-12. května 2014 v městě Přibyslav, rodišti nakladatele Jana Otty. Vybrané místo může být chápáno symbolicky jako pocta muži, který vydával slavný Ottův slovník naučný. WikiMěsto Přibyslav probíhá pod záštitou starosty města, Mgr. Jana Štefáčka. Partnerskými organizacemi je Městská knihovna Přibyslav, Základní škola Přibyslav, Hasičské muzeum Přibyslav a Městské muzeum Přibyslav. V plánu je široké spektrum wikimediánských aktivit.

Wiki Loves Monuments

Třetí ročník úspěšné soutěže.

Wiki Loves Monuments 2014 Iniciátor: Jagro Místo: Praha Náklady: 35 650 Zdroj financování: P&O 2

Propagační videa

Wikimedia Česká republika plánuje posílit své propagační aktivity prostřednictvím několika profesionálně zpracovaných videí na téma aktivit spolku. Tento projekt má být uskutečněn v měsíci září 2014.

Promotivní videa Iniciátor: Aktron Místo: Praha Náklady: do cca. 4000 Zdroj financování: volné peníze

6. Wikikonference

Již šestá česká wikikonference se tentokrát uskuteční poprvé v Brně, neboť spolek Wikimedia Česká republika působí i v dalších městech ČR mimo Prahy. Realizace konference bude uskutečněna v měsíci listopadu a tematicky bude čerpat z předchozích úspěšných let.

Wikikonference Iniciátor: Rada Místo: Brno Náklady: 44 200 Zdroj financování: P&OII

Propagace na podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

Propagace bude uskutečněna již na tradičním místě při relativně nízkých nákladech (oproti ostatním knižním veletrhům). Jedná se o podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě.

Podzimní knižní veletrh Iniciátor: Packa Místo: Havlíčkův Brod Náklady: max 11 000 Kč Zdroj financování: P&OII

Zařízení a provozování kanceláře

Náš spolek má v letošním roce k dispozici svojí kancelář, která slouží především jako místo pro pořádání komunitních aktivit a do budoucna bude plnit roli místa, kde budou pracovat stážisti, potažmo placená pracovní síla (vzdálená budoucnost). Kancelář je rovněž reprezentativním sídlem spolku.

Kancelář Iniciátor: Communities Místo: Praha Náklady: 93 312 CZK Zdroj financování: Communities

Účetní

Wikimedia Česká republika plánuje pro rok 2014 využívat i nadále služeb profesionálního účetního, a to prostřednictvím našich grantů, které zahrnují položuku na vlastní správu.

Účetní služby Iniciátor: Presentation&Outreach Místo: Praha Náklady: 12 000 CZK Zdroj financování: Mediagrant II

Wikimedium

Wikimedium je časopis, který je již tradičně vydávám v rámci spolku Wikimedia, a který přináší informace ohledně fungování a rozvoje našeho spolku a naší komunity.

Wikimedium Iniciátor: Okino Místo: Praha Náklady: 4800 Zdroj financování: P&O II

Editační workshopy

V souvislosti s fungování grantu Communities budou organizovány editační workshopy (tzv."Editathony" v počtu několika jednotek workshopů, a to v Praze, v kanceláři spolku. Editatony budou zaměřeny na různá témata, jejich účastníky by měli být zájemci o fungování a rozvoj Wikipedie v souvislosti s určitými tématy. Finanční prostředky poslouží pro určité zázemí a zpříjemnění fungování akcí (občerstvení).

Editační workshopy Iniciátor: Aktron Místo: Praha Náklady: 3000 Zdroj financování: CG

Regionální prezentace a komunitní akce

V rámci grantu Communities budou uskutečněny některé regionální srazy a komunitní akce pro podporu rozvoje našeho spolku.

Regionální prezentace a komunitní akce Iniciátor: Rada Místo: Praha Náklady: 10 000 Zdroj financování: CG

Dlouhodobé fotografování v Mediagrantu

Spolek Wikimedia Česká republika využije svých tradic z předchozích ročníků ohledně úspěšného organizování akcí, které zvyšují míru zdokumentovanosti České republiky na projektech nadace Wikimedia. Jedná se např. o Chráněná území, Foto českých obcí, Události a jiné.

Úkoly do budoucna

Wikimedia Česká republika momentálně stojí před následujícími úkoly:

  • Vyhodnocení současného fungování spolku a hledání nových forem spolupráce s existujícími subjekty s podobným smýšlením. Analýza dopadu aktivit spolku.
  • Nalezení efektivnějších způsobů oslovování potenciálních zájemců o projekty WMF.
  • Přiblížení se prahu profesionalizace, zapojení stážistů v prostředí Wikimedie Česká republika.
  • Zapojení se do akce Rok Jinak, která by rovněž mohla pomoci přiblížit spolek Wikimedie Česká republika profesionální úrovni.