Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Členství

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Členství ve sdružení Wikimedia Česká republika nabízí možnost plně se podílet na jeho akcích a využívat bez překážek materiální i nemateriální pomoc.

Podmínky členství

 • Věk minimálně 15 let, u nezletilých se vyžaduje souhlas zákonného zástupce.
 • Souhlas se stanovami a se zpracováním osobních údajů vyjádřený písemně na přihlášce.
 • Ověření totožnosti žadatele (jméno a datum narození dle přihlášky) a schválení členství Radou sdružení.
 • Včasná úhrada ročního členského příspěvku.

Doporučený postup

 • Vytiskněte si tiskopis přihlášky.
 • Vyplňte ji a doručte osobně některému ze členů Rady nebo na zasedání Rady.
 • Při odevzdání přihlášky předložte doklad totožnosti – občanský průkaz, pas, řidičský průkaz nebo odpovídající.
 • O rozhodnutí Rady schválit či zamítnout přihlášku budete vyrozuměni.
 • Po schválení přihlášky obdržíte pokyny jak uhradit členský příspěvek (200 Kč, pro mladší osmnácti let 100 Kč). Učiňte tak do 90 dnů od data rozhodnutí, jinak nárok na přijetí zaniká.

Alternativní postupy

Kontaktujte některého ze členů Rady a dohodněte se s ním, pokud máte zájem:

 • nechat údaje na přihlášce ověřit jiným členem sdružení,
 • postupovat jinak než výše uvedeným způsobem,
 • získat sympatizující členství pro fyzickou nebo i právnickou osobu.