Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Členství

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Členství ve spolku Wikimedia Česká republika nabízí možnost plně se podílet na jeho akcích a využívat bez překážek materiální i nemateriální pomoc.

Podmínky členství

 • Věk minimálně 15 let, u nezletilých se vyžaduje souhlas zákonného zástupce.
 • Souhlas se stanovami a se zpracováním osobních údajů vyjádřený písemně na přihlášce.
 • Ověření totožnosti žadatele (jméno a datum narození dle přihlášky) a schválení členství členem rady.
 • Včasná úhrada ročního členského příspěvku.

Typy členství

Vyjma čestného členství, které uděluje spolek za zvláštní zásluhy o realizaci našich cílů, je možné ucházet se o jeden ze dvou typů členství:

 • sympatizující členství – svým členstvím podporujete spolek Wikimedia Česká republika a jsou Vám zasílány důležité informace o naší činnosti;
 • řádné členství – chcete se aktivně podílet na činnosti spolku, získáváte hlasovací právo do interních voleb a jste zařazeni do vnitřních informačních kanálů (mailing list, interní Wiki)

Doporučený postup

 1. Vytiskněte si tiskopis přihlášky (anglicky). Vyplňte a doručte osobně či pošlete naskenovanou některému ze členů Rady nebo na zasedání Rady.
 2. Při odevzdání přihlášky nebo kdykoliv do nejbližší valné hromady předložte doklad totožnosti – občanský průkaz, pas, řidičský průkaz nebo odpovídající.
 3. Po schválení přihlášky prosím uhraďte členský příspěvek (200 Kč, pro mladší osmnácti let 100 Kč) na účet 2600138934/2010. Učiňte tak do 90 dnů od data rozhodnutí, jinak nárok na přijetí zaniká. Do zprávy pro příjemce prosím vyplňte své číslo, jež je uvedeno na přihlášce, abychom vaši platbu byli schopni identifikovat. Vezměte prosím na vědomí, že účet je transparentní a název vašeho účtu bude veřejný.
Alternativní postupy

Kontaktujte některého ze členů Rady a dohodněte se s ním, pokud máte zájem:

 • nechat údaje na přihlášce ověřit jiným členem spolku,
 • postupovat jinak než výše uvedeným způsobem,
 • získat sympatizující členství pro fyzickou nebo i právnickou osobu.