Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Lidé

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Wikimedia Česká republika je spolek, jehož členové spolupracují na rozvíjení české Wikipedie a jejích sesterských projektů a zajímají se o svobodnou tvorbu obecně. Dle stanov je nejvyšším orgánem valná hromada (tj. jednání všech členů spolku), která se obvykle koná jednou ročně. Mezi valnými hromadami vede spolek rada v čele s předsedou. Dalším orgánem spolku je revizní komise.

Rada

Povinnosti a práva rady jsou popsány ve stanovách v bodu 7. Celou radu najednou lze kontaktovat na emailu radaatwikimedia.cz, který je přeposílán na níže uvedené. Všichni členové rady jsou dobrovolníci – mějte proto prosím strpení, odpovíme vám ihned, jakmile nám to naše povolání umožní.

WM CZ 2015 Vojtech Dostal.jpg Vojtěch Dostál (Vojtech.dostal) – předseda

Vojtěch Dostál je členem rady Wikimedia od října 2013; na české Wikipedii je aktivní od roku 2007. Ve spolku se zabývá projekty Studenti píší Wikipedii, Senioři píší Wikipedii a akcemi pro veřejnost. Pomáhá s psaním grantů a zprostředkovává kontakt s veřejností a novináři. Od dubna 2015 je předsedou spolku.

Email: vojtech.dostalatwikimedia.cz

WMCZ 2014 Jan Louzek.jpg Jan Loužek (Aktron) – místopředseda

Jan Loužek je radním od června 2011. V roce 2012 se angažoval v organizaci fotografické soutěže Wiki miluje památky, jinak je jeho parketou komunikace se zahraničními pobočkami východního okruhu – zejména polskou, srbskou aj. Od května 2013 zastával pozici místopředsedy spolku, v letech 2014-2015 byl jeho předsedou. Zaměřuje svou pozornost na aktivizaci české komunity.

Email: jan.louzekatwikimedia.cz

WMCZ 2014 Jaroslav Zastoupil.jpg Jaro Zastoupil (Gampe) – radní, hospodář

Jaro Zastoupil doplnil sestavu rady Wikimedie ČR v květnu 2012 poté, co byl zvolen v korespondenčním hlasování jako 5. člen rady. Tato jeho pozice byla potvrzena i Valnou hromadou 2013. Jeho doménou jsou zejména tzv. GLAM aktivity (spolupráce s knihovnami, galeriemi, archívy a dalšími kulturními institucemi) a dále zodpovědně zastává funkci pokladníka spolku.

Email: jaro.zastoupilatwikimedia.cz

WMCZ 2014 Dominik Matus.jpg Dominik Matus (Dominikmatus) – radní

Dominik Matus je členem rady od října 2013. Na Wikipedii působí od roku 2010. Jeho práce se převážně týká projektu Studenti píší Wikipedii, také se věnuje přípravě grafických materiálů pobočky.

Email: dominik.matusatwikimedia.cz

WMCZ 2014 Michal Reiter.jpg Michal Reiter (Limojoe) – radní

Michal Reiter se stal počátkem roku 2011 zprvu členem rady sdružení a kontaktní osobou pro tisk, později po nějakou dobu zastával funkci pokladníka a od června 2011 do dubna 2014 byl předsedou Wikimedia ČR. Na valné hromadě v roce 2014 předal štafetu svému tehdejšímu místopředsedovi Janu Loužkovi a přesul se na méně exponovaný post předsedy revizní komise. V roce 2015 se po dobrovolné několikaměsíční funkcionářské pauze vrátil na pozici řadového radního zodpovědného zejména za přípravu Wikikonference. Počátkem roku 2016 si opět přibral tiskovou agendu.

Email: michal.reiteratwikimedia.cz

Angel on Písek Stone Bridge in winter 2013 (2).JPG Tomáš Mozga (Tomasmozga) – radní

Tomáš Mozga je šestým radním od července 2015. Na Wikipedii působí od roku 2014. Na starosti má spolupráci s univerzitami, zapojování studentů, pedagogů a absolventů do psaní a editování české Wikipedie a realizaci sítě wikipedistů rezidentů. Domlouvá také spolupráci s firmami.

Email: tomas.mozgaatwikimedia.cz

Revizní komise

Povinnosti a práva revizní komise jsou popsány v bodu 8 stanov. Emailové spojení na komisi je následující: revizni.komiseatwikimedia.cz.

WMCZ 2014 Pavel Hrdlicka.jpg Pavel Hrdlička (Packa) – předseda revizní komise

Pavel Hrdlička byl v roce 2008 jedním ze zakladatelů spolku. Působil ve funkci hospodáře a revizora. Nyní se věnuje především koordinaci Mediagrantu a organizuje výstavní činnost.

Email: pavel.hrdlickaatwikimedia.cz

WM CZ 2015 Martin Kotačka.jpg Martin Kotačka (Martin Kotačka) – člen revizní komise

Martin Kotačka je členem Revizní Komise.

Email: martin.kotackaatwikimedia.cz

WMCZ 2014 Jiri Sedlacek.jpg Jiří Sedláček (Frettie) – člen revizní komise

Jiří Sedláček byl v roce 2011 členem rady spolku a od března 2012 je členem revizní komise spolku. Ve spolku se věnuje různorodým činnostem spojeným převážně s činností revizní komise.

Email: jiri.sedlacekatwikimedia.cz

Čestné členství

Čestné členství obdržely tyto osoby, které se výrazně zasloužily o realizaci cílů spolku:

  • Miroslav Malovec – 25. května 2014 za významnou roli při založení české Wikipedie
  • prof. Jan Sokol – 26. května 2014 za šíření dobrého jména české Wikipedie

Další

Každý další člen je vítán, aby si v této sekci vytvořil vlastní profil. V současné době máme přibližně 40 členů, a tento seznam je tedy dle § 236 odst 3. občanského zákoníku označen za neúplný. Úplný seznam členů je dostupný řádným členům spolku.

WMCZ 2014 Milada Moudra.jpg Milada Moudrá – administrátorka grantů

Milada Moudrá je naší administrátorkou grantů. Stará se o to, aby byl pořádek v našich výdajích a ve sběru a organizaci všech účtenek. Dále je zodpovědná i za hladký průběh 3. ročníku soutěže Wiki miluje památky.

Email: milada.moudraatwikimedia.cz

WMCZ 2014 Jan Groh.jpg Jan Groh (Jagro) – koordinátor projektů

Jan Groh začal svou práci ve sdružení v dubnu 2009 jako správce fotografického grantu, později se stal garantem tohoto grantu a spolugarantem dalších aktivit. Od dubna 2014 je koordinátorem mezinárodní fotografické soutěže Wiki miluje památky. Věnuje se také přeshraniční spolupráci s kolegy v jiných zemích.

Email: jan.grohatwikimedia.cz

Angel on Písek Stone Bridge in winter 2013 (2).JPG Petr Brož (Chmee2) – člen spolku

Petr Brož začal svou práci ve sdružení v červenci 2008. Od té doby se věnuje administraci grantů týkající se fotografování (založil grant Fotografování českých obcí a Chráněných území), pozdějí se stal členem oka Mediagrantu. Současně se věnuje PR aktivitám propagující zapojování lidí do psaní Wikipedie (přednášky, prezentační pexeso, mediální kampaň, práce se studenty, výstava fotografií).

Email: petr.brozatwikimedia.cz

WMCZ 2014 Vojtech Vesely.jpg Vojtěch Veselý (Vojtěch Veselý) – koordinátor projektu

Vojtěch Veselý se stal členem sdružení v únoru 2014. Už předtím se podílel na programu Studenti píší Wikipedii. V roce 2014 se stal koordinátorem obdobného programu Senioři píší Wikipedii.

Email: vojtech.veselyatwikimedia.cz

WM CZ 2015 Marek Blahus.jpg Marek Blahuš (Blahma) – člen spolku

Marek Blahuš je členem Wikimedie ČR od března 2012; na Wikipedii je aktivní už od roku 2004, píše především česky a v esperantu. Příležitostně se účastní mezinárodních setkání komunity Wikimedia za uživatelskou skupinu Esperanto a svobodné znalosti. Mluví mnoha jazyky a programuje, což mu umožnilo zorganizovat projekt Česko-slovenská Wikipedie. Žije v Brně, kde koordinuje spolupráci Wikipedie s Masarykovou univerzitou a připravuje 6. českou Wikikonferenci.

Email: marek.blahusatwikimedia.cz

Gab na Wiki.jpg Gabriela Boková (Gabriela Boková) – manažerka vzdělávacích aktivit

Gabriela Boková se stala člennkou sdružení v únoru 2016. V současné době se věnuje především koordinaci a rozvoji projektů Studenti píší Wikipedii a Senioři píší Wikipedii.

Email: gabriela.bokovaatwikimedia.cz